שבת | ראש השנה | יום הכיפורים | סוכות ושמחת תורה | חנוכה | ט"ו בשבט | פורים | פסח | שבועות | תשעה באב
סוכות ושמחת
   תורה

שמיני עצרת
   ושמחת תורה

ברכת גשם

(מתוך אתר האינטרנט של התנועה ליהדות מתקדמת)

אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו
זכות אבות
זכור אב נמשך אחריך - כמים.
ובנו הנעקד ושב וחפר בארות - מים.
נכדו נאבק, בשר בלול באש - וממים
ברכתם כי זרעם יהיה כחול על שפת - מים
בעבורם אל תמנע - מים

זכות אמהות
זכור אם עברה נהרות - מים.
כלתה שאגה עד רוו הגמלים - מים.
ועת נראתה לדודה גל אבן מבאר - מים.
תמכה באישה בחצותו נהרות - מים.
בזכותן חון חשרת - מים.

זכות מנהיגים
זכור מנהיג המוציא לעמו מתוך הסלע - מים.
תלמידו העביר עמך בגזרת ירדן - מים.
משיחך בעת מלחמה אמר מי ישקני - מים.
הנהיגו עמך המשווע לפניך היום - למים.
בזכותם תשים מדבר לאגם - מים.

זכות מנהיגות
זכור מנהיגה ונשים חוללות על שפת - מים.
כשופטת תחת תומר הושיעה בשיטפון - מים.
ועת צר בקש השקתהו חלב ולא - מים.
תמכה בחמותה עד שובה לארץ גולות - מים.
בזכותה ירוו הרים ועמקים שפע - מים.

אלוהינו ואלוהי אבותינו ואימותינו
הקיץ עבר עוד מעט ירדו גשמי - מים.
הר ושפלה, עמק ומדבר ירוו - מים.
עצי פרי ושדות תבואה יניבו ברוב - מים.
אדמה יבשה תרוענן ותפרה מברכת - מים.
וכל הנחלים ימלאו - מים.

כמו צמחי השדה הצמאים - למים.
כך נפשנו לך תערוג כאיל על אפיקי - מים.
תיצוק רוחך עלינו וטהרנו - כבמים.
ונשתה תורתך המשולה - למים.
הוי כל הצמא לכו - למים.

שאתה הוא אדני אלהינו משיב הרוח ומוריד הגשם:
לברכה ולא לקללה - אמן לחיים ולא למות - אמן לשפע ולא לרזון - אמן.

מאת: הרב יהורם מזור
נביגציה
דף הבית    
מבואות    
מאגר מאמרים    
מאגר מקורות    
הפעלות    
מחזור חיים    
ימים טובים    
קרן החינוך למען בתי ספר תל"י: רח' אברהם גרנות 4 - ירושלים 91160 - ת"ד 16080
   eitchikli@schechter.org.il  :טל:  6790977 -02  פקס:  6481361 - 02  דוא"ל