אם נעיין במילון נגלה, כי המילה פלורליזם - כשמה כן היא: מילה אחת בעלת ריבוי משמעויות. אנו נתמקד בשתי משמעויות מרכזיות למילה פלורליזם, וכל אחת תקשר אותנו לתחום ידע אחר

אם נעיין במילון נגלה, כי המילה פלורליזם - כשמה כן היא: מילה אחת בעלת ריבוי משמעויות. אנו נתמקד בשתי משמעויות מרכזיות למילה פלורליזם, וכל אחת תקשר אותנו לתחום ידע אחר

אם נעיין במילון נגלה, כי המילה פלורליזם - כשמה כן היא: מילה אחת בעלת ריבוי משמעויות. אנו נתמקד בשתי משמעויות מרכזיות למילה פלורליזם, וכל אחת תקשר אותנו לתחום ידע אחר

אם נעיין במילון נגלה, כי המילה פלורליזם - כשמה כן היא: מילה אחת בעלת ריבוי משמעויות. אנו נתמקד בשתי משמעויות מרכזיות למילה פלורליזם, וכל אחת תקשר אותנו לתחום ידע אחר

אם נעיין במילון נגלה, כי המילה פלורליזם - כשמה כן היא: מילה אחת בעלת ריבוי משמעויות. אנו נתמקד בשתי משמעויות מרכזיות למילה פלורליזם, וכל אחת תקשר אותנו לתחום ידע אחר